Instituția Publică Liceul Teoretic Varnița

…reprezintă o instituție, care asigură condiții pentru prestarea serviciilor educaționale de calitate, accesibile tuturor benefeciarelor, axate pe valori fundamentale formării multilaterale ale personalității elevului, care să contribuie la integrarea în societate a fiecărui absolvent conform standardelor europene.

Obiective

 • Modernizarea/îmbunătățirea condițiilor manageriale, capacității instituționale și a procesului educațional în vederea asigurării sănătății, siguranței și protecției tuturor copiilor pe toată durata programului educativ.
 • Participarea/implicarea sistematică elevilor/familiei/comunității în procesul decizional educational.
 • Asigurarea accesului la educație de calitate, a unui mediu accesibil și favorabil tuturor copiilor, indiferent de naționalitate, gen, origine, stare socială, apartenență religioasă, stare a sănătății prin implementarea Politicilor și practicilor incluzive, nediscriminatorii și respectarea diferențelor individuale.
 • Crearea condițiilor de organizare și realizare a procesului educațional de calitate prin valorificarea eficientă a resurselor în raport cu finalitățile stabilite și demonstrarea angajamentului de implicare eficientă a tuturor elevilor.
 • Promovarea principiilor echității de gen în procesul educațional.

Scurt istoric

La 1 septembrie 1970, Şcolii de 8 ani din satul Varniţa i se acordă statut de şcoală medie, pentru care, în 1972, se dă în folosinţă o clădire cu trei niveluri. Prin dispoziţia ministerială din 13 august 2003 Şcoala medie din Varniţa este transformată în liceu.
Directori ai instituției de învățământ din Varniţa au fost:

 • Mihail Trocin (1970-1972),
 • Procopie Gorceac (1972 – 1977),
 • Leonid Ştefaniuc (1977 – 1979),
 • Gheorghe Şişian (1979 – 2000),
 • Elisaveta Borţoi (2000 – 2004),
 • Valentina Gorobîc (2004 – prezent).