Skip to main content

Participarea-înseamnă să iei parte la procesele ce au loc în comunitatea, societatea, în care trăieşti. Atunci cînd vorbim de participarea tinerilor, ne referim la exprimarea opiniei, implicarea voluntară şi conştientă în luarea deciziilor şi organizarea activităţilor.

La 23 octombrie în Instituţia Publică Liceul Teoretic Varniţa s-au desfăşurat alegerile Consiliului Local al Elevilor, care are misiunea de a promova drepturile şi interesele copiilor şi tinerilor prin stabilirea unui parteneriat viabil cu actorii din comunitate.

În ziua alegerilor, după lecţii, fiecare colectiv de clasă s-a prezentat la urna de vot pentru a-şi susţine candidatul ales. Înscrişi în liste – 199 alegători, prezenţi la votare – 170. După expirarea timpului rezervat pentru votare, comisia electorală a numărat voturile, a întocmit procesul verbal şi iată care sunt rezultatele:

 1. Borţoi Liviu, cl. a 9-a – 39 voturi;
 2. Pîslari Vadim, cl. a 11-a U – 36 voturi;
 3. Ţurcan Otilia, cl. a 10-a R – 28 voturi;
 4. Osadcii Nicolai, cl. a 7-a – 14 voturi;
 5. Zanoci Vladislav, cl. a 11-a U – 13 voturi;
 6. Pozdîrca Adriana, cl. a 8-a B – 9 voturi;
 7. Canţîr Elena, cl. a 5-a – 9 voturi;
 8. Palii Veronica, cl. a 9-a – 8 voturi;
 9. Nogai Victoria, cl. a 6-a – 6 voturi;
 10. Costeţchi Livia, cl. a 8-a A – 5 voturi.

Tinerii au de cîştigat de pe urma creării şi activităţii consiliului, deoarece:

 • Se practică mecanismele alegerilor democratice;
 • Exprimă deschis aşteptările, nevoile şi preocupările lor;
 • Devin responsabili faţă de ei însişi şi faţă de semenii lor;
 • Dobîndesc deprinderi de a se descurca în situaţii noi, de a planifica si realiza proiecte proprii.

La 26 octombrie la prima şedinţă a CLE a fost ales primarul, Palii Veronica, eleva clasei a 9-a şi viceprimarul, Pîslari Vadim, elevul clasei a XI-a U. Alegerea CLE ne permite să contribuim la crearea posibilităţilor reale de participare pentru toţi copiii din comunitate, indiferent de statutul social sau economic, etnie, cultură, religie şi pentru crearea unei şcoli prietenoase copilului.